NOVOSTI

Isporuka 3 nova kamiona

Ukazano nam je povjerenje za isporuku 3 nova Atrosa 2041 K.